söndag 25 februari 2018

Topelius 200 år: Klang, min vackra bjällra1. Klang, min vackra bjällra,
i den sena kväll!
Spring, min raska fåle
över mo och fjäll!
Hemåt ila
vi med vindens snabba fart,
där så vila
vi i mjuka armar snart,
och vår lycka
ingen må förtycka. (Fine)
Alla kvällens norrsken flämta
där i skyn;
alla sälla minnen skymta
för min syn.
Klang, min vackra bjällra...

2. Klang, min vackra bjällra,
glatt i kvällens ro!
Spring, min raska fåle,
över fjäll och mo!
Första morgonstråle
randas i vårt hem;
alla skogar småle
och vi le åt dem;
om vi stjälpa,
det kan ingen hjälpa. (Fine)
Syns ett ljus ej glimma
i den mörka däld?
Är det hemmets skimmer
eller stjärnans eld?
Klang, min vackra bjällra...

lördag 24 februari 2018

Topelius 200 år: Ack, nu är det vinter1. Ack, nu är det vinter 
och skidan hon slinter 
i bukter och finter, 
går bra, går bra! 
Och knutarna spraka
och medarna knaka
och isarna braka, 
hurra, hurra! 

2. Nu remma vi hemma
vår skridsko i klämma 
och möte vi stämma 
på sjön, min vän. 
Nu börjas attacken 
med stål uppå klacken
och nacken i backen
och upp igen! 

3. När vintrarna snöga 
på näsa och öga, 
det akta vi föga,
går bra, går bra! 
När julgranen blossar 
och läxorna lossar 
då sjunga vi gossar: 
Hurra, hurra!